”I toppen på de stora företagen och riskkapitalbolagen finns framför allt män. Det är de som tjänar storkovan på privatiseringarna. Det är kvinnorna som med allt lägre löner, en arbetsmiljö som riskerar deras hälsa och med osäkra anställningar löner betalar storföretagens vinster. Deras värkande ryggar, deras rädsla att organisera sig och kräva sina rättigheter på jobbet är de stora välfärdsföretagens smala lycka. ” Det skriver Ida Legnemark, (V), i Borås Tidning.

Frågan om vinster i välfärden är en av de mest vardagsnära feministiska valfrågorna.När fackförbundet Kommunal nyligen presenterade en kartläggning av undersköterskors och vårdbiträdens anställningsvillkor, löner samt inflytande och delaktighet över arbetet i olika driftformer i äldreomsorgen visade det sig att villkoren var väsentligt sämre hos de privata utförarna. Än en gång blir det uppenbart att välfärden måste befrias från vinstintresse.

Att göra upp med vinstintresset handlar om sund ekonomisk politik, om solidarisk välfärd – men också om feminism och kamp för kvinnors livsvillkor. Tillsammans är vi kvinnor som sköter om den gemensamma välfärden fler än 900 000. Vilka anställningsvillkor vi har och hur pressad vår arbetssituation är blir alltså avgörande frågor för hur en stor del av Sveriges kvinnor har det. Välfärdens villkor påverkar vilka liv vi lever…

Läs hela: http://www.bt.se/debatt/vinstfri-valfard-en-feministisk-valfraga(4321575).gm