”Vänsterpartiet har gjort konkret feministisk skillnad i Malmö. Vänsterpartiet är en garant för en regering och ett styre som går åt vänster, vi är idag den enda garanten för en tydlig vänsterpolitik. Med ett starkt Vänsterparti slipper du Sverigedemokraterna som vågmästare, du slipper borgerliga partier vid makten och du får ett tydligt vänsteralternativ som går från ord till handling. Och varje röst är viktig.” Det skriver Martina Skrak (V) på Vänsterpartiet Malmös webbsida.

Det räcker inte att prata. Det räcker inte med fina värderingar om människors lika värde och jämställdhet. Feminism handlar om att omfördela makt och resurser, om att faktiskt på riktigt göra skillnad. För att kunna göra det krävs en feminism från vänster, en feminism som vågar se och utmana att vi idag har ett samhälle som sätter vinstmaximering och girighet före människors behov.

Vi behöver feminister som ser hur högerns ökning av inkomstklyftorna, försämring av välfärden och individualistiska syn på människor slår hårt mot kvinnors liv och rättigheter. Vi behöver ha en feminism som utmanar högerstyret för omfördelning av makt och resurser på riktigt.

Vänsterpartiet är det enda partiet som garanterar att vi inte får borgerliga partier vid makten. Alla andra har sträckt ut en hand för samarbete högerut (MpFiS).

Läs hela: http://malmovanstern.v-blog.se/2014/09/10/vill-du-ha-vansterpolitik-och-feminism-som-gor-skillnad-v-ar-den-enda-garanten/