”I det läget måste vi börja avkräva löften om politisk handling, om ökade resurser och om att det feministiska arbetet stärks i sak och innehåll, genom konkreta åtaganden. Vi kan inte låta ytterligare tid gå där förslag om jämställda styrelser i företag blir det enda lagförslag på området, för om vi ska vara ärliga, hur många vanliga kvinnors liv förändras av det?” Det skriver Malin Björk (V) på Dagens Arena.

Om EU-kommissionens nya ordförande Jean-Claude Juncker får fritt spelrum – och talet om en jämställd kommission bara blir luft – riskerar vi att se ett djupt och isande bakslag för jämställdheten i EU.

Årets val till Europaparlamentet var annorlunda. De stora politiska grupperna valde för första gången att tolka en passage i Lissabonfördraget som att EU-kommissionens ordförande ska utses av Europaparlamentet. Dessutom att denne borde tillhöra den största partigruppen.

I praktiken gav detta oss endast två kandidater. Socialdemokraternas Martin Schultz och de konservativas Jean-Claude Juncker. Eftersom de konservativa fick 29 fler platser i EU-parlamentet gick positionen till Juncker. Ett val som i bästa fall kan beskrivas som ett bakslag för alla som hoppats på en ny inriktning för Europa och ett bottennapp för den feministiska rörelsen…

Läs hela: http://www.dagensarena.se/opinion/malin-bjork-v-vi-maste-radda-jamstalldheten-i-eu/