Vänsterpartiet är det röda miljöpartiet och vill se klimaträttvisa både här hemma i Sverige och i de länderna som drabbas hårt av våra utsläpp. Det är viktigt för att inte bidra till klimatkaos genom att inför framtiden späda på redan i dag starka klimatförändringar, för våra barns skull här hemma och i andra länder! Det skriver Emma Wallrup (V) i UNT.

Vi lägger alldeles för lite resurser på kollektivtrafik och tåg. Vänsterpartiet har i sin vårbudget gjort mest satsningar på tågutbyggnad och järnvägsunderhåll av alla partier. Resursbristen märks på att tågen är försenade, inte går alls, de anställda är stressade och det bidrar till ”tågkaos”. Privatiseringen och uppstyckningen av SJ medför att man missar helheten. De privata tågentreprenörernas vinster går före kvalitet, underhåll och bra arbetsmiljö och trygghet för de anställda. Personal på tåg och bussar i Skåne strejkar nu för rätten till trygga anställningar. Fackförbundet Seko har varslat om att utvidga strejken till andra delar av landet och menar att arbetsgivaren Veolia försöker förvandla heltidsanställningar till timanställningar. Konflikten bröt ut när Veolia sade upp 250 tågvärdar. De anställdas berättigade krav på att inte få sin anställningstrygghet försämrad har Vänsterpartiets fulla stöd. Det här är bara ett av många exempel på en försämrad situation inom transportsektorn på svensk arbetsmarknad, där arbetsgivarna hänsynslöst flyttat fram sina positioner och medvetet försöker försämra villkoren för de anställda.

Vi vill skärpa kraven för offentlig upphandling. Kommersialiseringen och uppstyckningen av järnvägen håller på att leda till en ohållbar och ovärdig situation. Vi vill också sätta en tydlig gräns för användandet av olika former av visstidsanställningar. Arbetsgivare som vill anställa på visstid i stället för tillsvidare, måste kunna motivera varför. Samma sak gäller vid privatisering av kollektivtrafiken i Uppsala län. Konkurrenssituationen pressar verksamheterna och i dag är det tufft på vissa linjer i Uppsala där bussförare får stresssymtom och hinner inte gå på toaletten. Framöver så diskuteras ett storregionalt samarbete för tågtrafiken i Uppsala län runt Mälaren. Vänsterpartiet vill som enda parti att tågtrafiken ska skötas i egen regi för att undvika sådana här problem framöver…

Läs hela: http://www.unt.se/asikt/debatt/v-vill-satsa-pa-tagen-3209970.aspx