”Vänsterpartiet vill därför att Sverige ska återta ledningen i världen i klimatarbetet för att gå före och visa andra länder att det går att ställa om och samtidigt ha en god livskvalitet.” Det skriver Emma Wallrup på unt.se. 

Vattenfrågan blir av större och större betydelse i världen. Klimatförändringarna förändrar vatten­cirkulationen i världen drastiskt.

Det kommer mer regn i våta områden och blir mer torka i redan torra områden, vilket orsakar stora problem, särskilt när det gäller livsmedelsförsörjningen.

Detta har vi sett tecken på denna sommar med den stora skogsbranden i Västmanland, som uppkom på grund av en längre tids torka. Nu är det i stället sådana regnmängder i Halland att man i Halmstad och Getinge har rekordstora översvämningar. Sådana händelser blir allt vanligare ju mer klimatförändringarna fortgår.

Värre ändå är det i syd, där länder som redan lever på marginalen när det gäller vattentillgång drabbas. Vi kan redan se i dag i Mellanöstern hur vattnet finns med i olika konflikter, bland annat i Israel–Palestina-konflikten, där vattnet fördelas orättvist mellan israeler och palestinier. Torka drabbar stora delar av Mellanöstern och det påverkar konflikterna även i Syrien och Irak…

Läs hela: http://www.unt.se/asikt/debatt/tillsatt-klimatminister-3314124.aspx