”Hon sa jag skulle beställa RUT till mamma!” Kvinnan jag pratar med är rasande. Hon har haft ett möte med kommunens handläggare om sin gamla mammas behov av hemtjänst. Tiden räcker inte till, mamman behöver mer stöd än hon, hon som tvingats gå från dotter till anhörigvårdare, känner att hon hinner ge. Mammans pension är knapp och hon har redan själv ett deltidsarbete och låg lön.  Det finns ingen möjlighet att köpa hushållsnära tjänster där den gemensamma välfärden och omsorgen brister.  

Hemstädning via företagen för hushållsnära tjänster kostar i snitt 350kr i timmen, efter rut-avdraget 175kr. För att det ska löna sig behöver du själv ha en månadslön på en bra bit över 40 000 kronor i månaden. Förra året var medellönen för kvinnor inom LO på 21 700kronor. Eller med andra ord: För att ha råd med en timmes rut-städning behöver hon själv arbeta i nästan två timmar.

Det här syns också i om man tittar på vem som oftast använder rut, även om nu regeringen Reinfeldt slår sig för bröstet och säger att mer än hälften av de som använder rut har en månadsinkomst på under 32 000 kronor i månaden så ”glömmer” de berätta att här räknas in att majoriteten av dem använder tjänsten vid enstaka tillfällen, som hjälp vid flyttstädningen eller städning inför 70-årskalaset. Den stora delen av skattesubventionen går till de som redan har det gott ställt. I rika Stockholmsområdet Danderyd blir subventionen nästan 1600 kr per invånare medan subventionen per invånare i det fattiga Dorotea är blygsamma 13 kr.

Kvinnan jag träffar pratar om kärlek, glädje, sorg, stress och ekonomi, om allt det som vårda och hjälpa nära och kära kan innebära. Hon trodde att vi tillsammans, i samhället skulle hjälpas åt att ta hand om varandra och våra gamla. Hon berättar hur hon känner att regeringens prioriteringar av skattesänkningar urholkar rätten till en värdig ålderdom.

Jag mötte en av de 90 000 kvinnor som tvingats gå ner i arbetstid eller sluta arbeta för att vårda anhöriga. 27 gånger mer har regeringen satsat på skattesänkningar än på vård, skola och omsorg. Varje år försvinner en summa motsvarande 23 000 undersköterskor i vinst till privata företag istället för att gå till välfärd. Och det märks konkret i våra liv.

2013 subventionerade staten hushållsnära tjänster med 2,4 miljarder kronor.  Om motsvarande summa användes i välfärden skulle det ge ca 6000 anställda inom t.ex. äldreomsorgen. Frågan vi måste ställa oss är: Vill vi att städningen och jobbet ska ske hemma hos de med höga inkomster eller satsa på välfärden så de kommer de med behov till del?

Att Rut skulle vara bra för jämställdheten som det ibland hävdas är också oerhört missvisande. Göteborgs universitet, nationella sekretariatet för genusforskning, konstaterar att utan hushållsnära tjänster är det kvinnor som utför mesta delen av hemarbetet, medan män står för cirka 30 procent. Med rut är det kvinnor som utför hemarbetet till nästan 100 procent. Villkoren för dem som arbetar i rut-företagen är inte heller ett mirakel av jämställdhet Av 9000 registrerade företag har endast 120 kollektivavtal, anställningsvillkoren med tillfälliga anställningar och deltider är oerhört högt i branschen och lönerna väldigt låga. Dessutom saknar den som arbetar privat i någon annans hem samma rättigheter gällande arbetsmiljö, skydd undan sexuella trakasserier med mera. Rättigheter som du haft om du utfört samma syssla anställd via hemtjänsten.

Satsning på äldreomsorgen, däremot, är en avgörande jämställdhetsfråga. Det är framförallt kvinnor som arbetar inom omsorgen och det är främst kvinnor som tvingas bli anhörigvårdare när det offentliga brister. Vänsterpartiets budgetförslag innebär en satsning på 1 miljard för att utveckla och kvalitetssäkra hemtjänsten och ytterligare 1 miljard för ökad bemanning på äldreboenden. Hemtjänstens personal gör så gott de kan efter de förutsättningar de har och ofta lite till, men det behövs mer resurser och personal. För bara min hemkommun Malmös del skulle satsningen kunna innebära ytterligare 600 undersköterskor. Tillsammans kan vi ha en välfärd där vi finns för varandra, där vi kan få vara både döttrar och anhöriga.

Martina Skrak (V)