Feministiskt finansdepartement för verklig jämställdhet

Feministiskt finansdepartement för verklig jämställdhet

Det behövs en ekonomisk politik med insikten om att kvinnors livsvillkor behöver stärkas. Att kvinnors och mäns rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet behöver likställas och att den ekonomiska politiken är ett avgörande redskap för det, säger Ulla Andersson (V). En rödgrön regering måste gå från ord till handling vad det gäller jämställdhetsfrågorna. Det behövs […]

Människor dör av flyktingpolitiken

Människor dör av flyktingpolitiken

”Siffran för antalet döda flyktingar på resa mot ett bättre liv i hela världen förra året är minst 2 360. Pappor som aldrig fick se sina barn få barn. Döttrar som inte fick plugga på universitetet. Söner som aldrig träffade sitt livs kärlek. Kropparna på havets botten är ytterst ett resultat av bristen på lagliga vägar […]

Vinstfri välfärd, en feministisk valfråga

Vinstfri välfärd, en feministisk valfråga

”I toppen på de stora företagen och riskkapitalbolagen finns framför allt män. Det är de som tjänar storkovan på privatiseringarna. Det är kvinnorna som med allt lägre löner, en arbetsmiljö som riskerar deras hälsa och med osäkra anställningar löner betalar storföretagens vinster. Deras värkande ryggar, deras rädsla att organisera sig och kräva sina rättigheter på […]

Välkommen till Ladiesroom.nu

Välkommen till Ladiesroom.nu

Ladiesroom är Vänsterpartiets blogg för att lyfta och synliggöra kvinnor i partiet. På den här sidan kommer personer skriva inlägg och artiklar, men vi kommer också att lägga upp intervjuer och texter som kvinnor med förtroendeuppdrag inom partiet skrivit på andra ställen. Vi vill samla och sprida en del av allt det kvinnor gör i […]

Flickan som bär skulden

Flickan som bär skulden

Någon undrar om feminismen har gått för långt. Jag undrar hur länge mäns våld ska få drabba kvinnor världen över. Utrikesdepartementet går i samband med en uppmärksammad gruppvåldtäkt ut med en varning till svenska kvinnliga turister som funderar på att åka till Indien. Jag tänker att den varningen kanske borde utvidgas till en varning om […]