”Vi är säkra på att landsbygden med alla människor som lever där är vår framtid genom att producera hållbara livsmedel med god kvalitet. Låt oss se till att det blir så! Så vad väntar ni i regeringen på? Ser ni inte skogen för alla träd? Vi gör det så därför börjar landsbygdens framtid i september 2014.” Det skriver Lena Olsson (V) och Ulla Andersson (V) i Dalarnas tidning.

Den senaste tiden har krisrapporterna från livsmedelsindustrin duggat tätt. Det har handlat om grisar med höga halter av antibiotika som bidrar till resistenta bakterier, djur som far illa i den allt mer pressade konkurrensen, halvfabrikat där det inte går att spåra vad vi äter.

Vi vill inte konkurrera med mat som innehåller ämnen och tillsatser som gör oss sjuka eller att djur ska plågas för att priset ska vara så lågt som möjligt. Vi ska veta att det vi äter är av bra kvalitet, det ska inte vara en risk att äta. Av de så kallade mat skandalerna är det ytterst få som lett till åtal och dom. Det är därför hög tid för lagförslag med hårdare sanktioner för brott mot livsmedelslagen

I dag är Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel så låg som cirka 50 procent. Det är en risk att ha så låg självförsörjningsgrad, inte minst ur ett klimatperspektiv. Vi vill därför satsa på ökad inhemsk livsmedelsproduktion med bättre kvalitet och en ökad självförsörjning av livsmedel i Sverige.

Vi vill att Sverige ska anta en nationell livsmedelsstrategi för att stärka lokal produktion och självförsörjning. Stödet till naturbetesmarker föreslås öka, det gynnar produktionen av ekologiskt kött och ett öppet landskap. Det är också bra för turismen och den biologiska mångfalden. Dessutom föreslår vi en djuretisk ombudsman för en förbättrad kontroll av djurhållningen…

Läs hela: http://www.dt.se/opinion/debatt/en-ny-era-vantar-landsbygden-1