Rut hjälper inte mamma

Rut hjälper inte mamma

”Hon sa jag skulle beställa RUT till mamma!” Kvinnan jag pratar med är rasande. Hon har haft ett möte med kommunens handläggare om sin gamla mammas behov av hemtjänst. Tiden räcker inte till, mamman behöver mer stöd än hon, hon som tvingats gå från dotter till anhörigvårdare, känner att hon hinner ge. Mammans pension är […]

Tillsätt klimatminister

Tillsätt klimatminister

”Vänsterpartiet vill därför att Sverige ska återta ledningen i världen i klimatarbetet för att gå före och visa andra länder att det går att ställa om och samtidigt ha en god livskvalitet.” Det skriver Emma Wallrup på unt.se.  Vattenfrågan blir av större och större betydelse i världen. Klimatförändringarna förändrar vatten­cirkulationen i världen drastiskt. Det kommer […]

Systerskap och ekonomi när livet ändras

Systerskap och ekonomi när livet ändras

Jag tänkte skriva ett feministiskt upprop för äldre kvinnor. Om den feministiska vikten och det akuta i att prioritera äldre kvinnors kamp, inte minst för att deras ekonomiska situation förvärrats drastiskt sedan pensionsomläggningen. Varannan kvinna som går i pension idag blir fattigpensionär, alltså får bara ut garantipensionen som är mellan 5000-8000 kr netto. Kvinnliga pensionärer […]

Vi måste rädda jämställdheten i EU

Vi måste rädda jämställdheten i EU

”I det läget måste vi börja avkräva löften om politisk handling, om ökade resurser och om att det feministiska arbetet stärks i sak och innehåll, genom konkreta åtaganden. Vi kan inte låta ytterligare tid gå där förslag om jämställda styrelser i företag blir det enda lagförslag på området, för om vi ska vara ärliga, hur […]